Obsah

Doručení datové zprávy osobně nebo pozemní poštou na podatelnu: Obecní úřad Mlýnské Struhadlo

Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit na Obecní úřad Mlýnské Struhadlo datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

 • Místo podání datové zprávy:Obecní úřad Mlýnské Struhadlo, Mlýnské Struhadlo 2, 339 01 Klatovy
 • Časová možnost podání:
  • Pozemní poštou: kdykoliv
  • Osobně: v úřední dny podatelny
 • Potvrzení přijetí:
  • Pozemní poštou: Převzetí se nepotvrzuje
  • Osobně: v den převzetí datové zprávy
  • Úřední dny podatelny:
   dopoledneodpolednevečer
   středa18:00-21:00

Prostudujte před odesláním